lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

  • Nu kan du låna hörlurar som du kan använda i biblioteket.

  • Lyssna på e-böcker, pdf-filer, text i bilder m.m. Alla studenter och anställda har tillgång till talsyntesprogrammet Tortalk.

  • Nya böcker i tryck

  • Nya e-böcker