lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Research data management in practice

Välkommen till ett seminarium den 4 maj, 13.15-15.00.

  • Plan för att hantera data
  • Beskrivning av data 
  • Databehandling med hög prestanda
  • Val av arkiv

Anmälan och mer info här

Talsyntes

Lyssna på e-böcker, pdf-filer, text i bilder m.m. Alla studenter och anställda har tillgång till talsyntesprogrammet Tortalk.

Vi har tillgång till Britannica Image Quest, en databas med miljontals bilder som är fria att använda i forsknings- och undervisningssyfte.