lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Talsyntes

Lyssna på e-böcker, pdf-filer, text i bilder m.m. Alla studenter och anställda har tillgång till talsyntesprogrammet Tortalk.

Vi har tillgång till Britannica Image Quest, en databas med miljontals bilder som är fria att använda i forsknings- och undervisningssyfte.