lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

eMagRes

Uppslagsverk online om magnetisk resonans: vetenskap, metoder, tillämpningar, teknik och historia. Det omfattar exempelvis MRI, MRS, NMR och ESR.

Talsyntes

Lyssna på e-böcker, pdf-filer, text i bilder m.m. Alla studenter och anställda har tillgång till talsyntesprogrammet Tortalk.

Vi har tillgång till Britannica Image Quest, en databas med miljontals bilder som är fria att använda i forsknings- och undervisningssyfte.