lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Vi har även köpt den senaste upplagan av Sax's Dangerous properties of industrial materials i tryck. Du hittar den på Säkerhetshyllan i biblioteket.